21F 阳台暗巫 |发表于 2018-7-3 12:04:43
VEGA信阳选择。
   
       
22F 不让的米色 |发表于 2018-7-3 12:05:19
我也想装一台好一点的主机,省的看你们晒自己的主机眼馋。哈哈哈
   
       
23F 在天上人间 |发表于 2018-7-3 12:05:52
650W的电源是不是有点小了?显卡需要的最低供电能力都是650W。
   
       
24F 小莲花好 |发表于 2018-7-3 12:06:31
之前找别人装机,就是用的华擎主板,干了3年多没坏。哈哈
   
       
123
返回列表
回顶部 首页 新浪微博